Testimonial van Pina Di Biase

Cursus: Praktijkstage in China Ingezonden op 28/04/2015
De zeventien dagen China waren overweldigend in de letterlijke betekenis van het woord. De stage was verrijkend en heeft een onvergetelijke indruk op me gemaakt.
Weer eenmaal thuis probeer ik me te realiseren wat ik nu eigenlijk precies in China heb geleerd.

Welnu, ik ben tot de conclusie gekomen, dat ik bij OTCG in feite alles al heb geleerd wat ik in China gedurende de stage in de kliniek heb gezien en tijdens de instructies heb gehoord. Toch heb ik die twee volle weken ervaren als een verdere ‘verdieping’ van wat ik als wist. Dit te beseffen vervult me met dankbaarheid en grote tevredenheid, omdat ik nu inzie, dat ik indertijd de ‘juiste’ opleiding heb genoten.

Terug