Algemene voorwaarden

Cursus- betalingsvoorwaarden opleidingen en/of nascholingen

Algemene voorwaarden aanmelding via de website (e-mail formulier), via mail of mondeling verklaart dat de cursist akkoord gaat met de voorwaarden hierna volgend:

Algemene voorwaarden

 1. Toelating: personen, die ingeschreven zijn en voldoen aan de toelatingseisen ,worden in volgorde van inschrijving en betaling toegelaten tot de opleiding, zolang er plaats is.

 2. Bevestiging inschrijving: cursisten ontvangen binnen het uur na het insturen van het inschrijvingsformulier een factuur , resp. afwijzing. Bij afwijzing van de cursus wordt het eventueel al betaalde cursusgeld gerestitueerd.

   

 3.  De cursisten die het inschrijvingsgeld betaalden ontvangen een mail met praktische informatie over de cursus.

 4. Cursusmateriaal: het lesmateriaal van de cursus wordt geplaatst op de MyOTCG sectie van de website en mag enkel voor studiedoeleinden gebruikt worden. Het verspreiden van het cursusmateriaal zonder schriftelijke toestemming van OTCG vzw is niet toegelaten.

   

 5. Ongevallen van, naar en tijdens de lessen van OTCG vzw, vallen totaal ten laste van de cursist.

 6. Het uitoefenen van een geneeswijze aangeleerd door OTCG vzw valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. OTCG vzw kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

   

 7. Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van OTCG vzw. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretariaat van OTCG vzw. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van OTCG vzw. Het bestuur doet binnen de 8 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.

   

 8. Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Brugge – België beslecht worden.

   

 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen.


  Betalingsvoorwaarden

 1. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben voor de vervaldag van hun factuur en tenminste twee weken voor aanvang van de cursus. Bij niet tijdige betaling wordt de cursist van de cursuslijst geschrapt en wordt zijn deelname bijgevolg geannuleerd.

   

 2. Afmeldingen voor een cursus gebeuren schriftelijk tenminste één week (7 dagen) voor aanvang van de eerste lesdag. Mits inhouding van een administratieve kost van 20 euro, wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.
  Bij afmeldingen die gebeuren na 1 week (7dagen) voor de cursusstart, wordt het cursusgeld niet terugbetaald.

 3. Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.

 4. De opleidingen Tuina, Medische Qigong, Postgraduaat acupunctuur 2, Postgraduaat acupunctuur 3 kunnen, bij niet slagen of uit interesse, opnieuw gevolgd worden nadat het inschrijvingsgeld reeds 1 keer volledig werd voldaan. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro administratieve kosten + 25 euro per gevolgde lesdag. Tenminste een week voor aanvang van de lessen mailt de student het aantal lesdag dat gevolgd zal worden naar info(at)otcg.be

   

 5. Inschrijvingen voor het hernemen van een opleiding en/of het afleggen van een examen moeten voor 1/11 van het lopende academiejaar schriftelijk gecommuniceerd worden via het volgende emailadres: info(at) otcg.be. De inschrijvingsgeld moet voor 1/12 van het lopende academiejaar  betaald worden aan OTCG.

 6. Het inschrijvingsgeld voor een thesisjaar postgraduaat acupunctuur 3 bedraagt 250 euro.

                                                  

 7. Nascholingen, alsook de opleidingen kindertuina, auriculomédicine en voetreflexologie,  kunnen opnieuw gevolgd worden nadat het inschrijvingsgeld reeds 1 keer volledig werd voldaan. Het inschrijvingsgeld bedraagt dan 25 euro per gevolgde lesdag.

 8. Voor het aanmaken van een nieuwe factuur of het bijstellen van de factuur, zal de facturatie met 10 euro administratiekosten verhogen.

   

 9.  Wanneer het inschrijvingsgeld niet voldaan wordt volgens de betalingsvoorwaarden, ontvangt u een aanmaning. Van zodra een tweede aanmaning moet verstuurd worden, verhoogt het inschrijvingsgeld met 20 euro, een derde aanmaning verhoogt het inschrijvingsgeld met 50 euro en een vierde aanmaning verhoogt het inschrijvingsgeld met 100 euro. Wanneer het inschrijvingsgeld na de vierde aanmaning nog steeds niet betaald wordt, wordt  de betalingsopvolging doorgegeven aan een extern incasso-bureau. De kosten die daaruit voortvloeien, zijn integraal te betalen door de student die zijn inschrijvingsgeld niet betaalde.

   

 10. Een kopij van de factuur kan slechts bekomen worden na betaling van 10 euro administratiekosten.

 11. Een kopij van een getuigschrift of deelnamecertificaat kan bekomen worden na betaling van 125 euro administratiekosten.

 12. De cursussen van OTCG vzw zijn voor alle (para)medici vrij van BTW.  (Vrijgesteld van btw voor het verstrekken van onderwijs.)

 13. De cursist leeft de betalingsvoorwaarden gemeld op de factuur na.

 

 


Opleidingsinstituut voor
traditionele chinese geneeswijzen

Cursusaanbod

Agenda
Deze website maakt gebruik van cookies De website van OTCG maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten