Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en nascholingen (gerefereerd als cursus) die OTCG aanbiedt

 1. Bij inschrijving via de website (of via het secretariaat) verklaart de student/cursist akkoord te gaan met de algemene en betalingsvoorwaarden
 2. Toelating: studenten/cursisten die zich inschrijven dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, en gaan akkoord dat OTCG deze kan verifiëren
 3. Toelating: studenten/cursisten die ingeschreven zijn worden in volgorde van betaling toegelaten tot de cursus, zolang er plaats is; nadien komen ze op een wachtlijst te staan, en worden hierover geïnformeerd
 4. Inschrijving kan gebeuren tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus
 5. Een uitgebreide beschrijving van de cursus kan je terugvinden op de website www.otcg.be
 6. Het inschrijvingsgeld omvat lesgeld, beschikbaar stellen (online) van het cursusmateriaal, en beschikbaar stellen van drank tijdens de pauzes
 7. Na inschrijving ontvangt de student/cursist een factuur, opgemaakt op basis van de gegevens die u ons hebt meegedeeld. Deze dient binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden, of ten laatste 14 dagen voor aanvang van de cursus
 8. Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, wordt u automatisch naar de wachtlijst verplaatst en is deelname aan de cursus niet meer verzekerd
 9. Alle ingeschreven studenten/cursisten ontvangen verdere informatie ten laatste de dinsdag voor aanvang van de cursus
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen 
 11. Annulatie: Elke annulatie dient schriftelijk bevestigd te worden
  Bij annulatie langer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus, zal het inschrijvingsgeld integraal teruggestort worden.
  Bij annulatie langer dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, zal het inschrijvingsgeld teruggestort worden, mits inhouding van een administratieve kost van 50€. 
  Bij annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt 75% van het cursusgeld of een minimum van 150€ ingehouden
 12. Wanneer OTCG beslist om een cursus om organisatorische of andere redenen niet te laten doorgaan, wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald
 13. Het cursusmateriaal wordt electronisch ter beschikking gesteld aan cursisten/studenten die het volledige inschrijvingsgeld betaald hebben, en kan via de website gedownload worden tot maximaal 14 dagen na het beëindigen van de cursus
  Het cursusmateriaal is eigendom van OTCG. Het wordt ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik, en mag op geen enkele wijze gekopiëerd, verspreid, of op een andere manier gebruikt worden, zonder schriftelijke toestemming van OTCG
 14. Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van OTCG, vallen ten laste van de cursist
 15. Het uitoefenen van een geneeswijze aangeleerd bij OTCG valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. OTCG kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden
 16. Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of niet aanwezig was
 17. Indien een lesdag niet kan bijgewoond worden, kan deze hernomen worden mits betaling van een administratieve kost ten bedrage van 25€ per lesdag (bij ziekte kan de lesdag gratis hernomen worden mits voorleggen van een geldig ziektebriefje)
 18. Voor het aanmaken van een nieuwe factuur, een kopij van de factuur of het bijstellen van de factuur, zal de facturatie met 25€ administratiekosten verhoogd worden
 19. Na beëindigen van een cursus kan het aanwezigheidscertificaat via de website gedownload worden
 20. Een extra kopij van een getuigschrift of deelnamecertificaat kan bekomen worden na betaling van 25€ administratiekost. 
 21. Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van OTCG. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretariaat van OTCG. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van OTCG. Het bestuur doet binnen de 8 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend
 22. Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Gent beslecht worden
 23. De cursussen van OTCG zijn voor alle (para)medici vrij van BTW (beslissing van het Ministerie van Financiën, Centrale administratie van de BTW en domeinen – 19 augustus 1995 – ref: E.T. 84.681/ED – overeenkomstig Art. 44§2,4° van het BTW Wetboek). Indien de student/cursist toch BTW-plichtig zou zijn, dient deze zich in contact te stellen met de bevoegde instanties, en zelf in te staan voor de betaling 
Opleidingsinstituut voor
traditionele chinese geneeswijzen

Cursusaanbod

Agenda
Deze website maakt gebruik van cookies De website van OTCG maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten