Cursusaanbod

Cursusaanbod > Voetreflexologie >
Voetreflexologie

 • Studieduur:
  De opleiding bestaat uit 1 studiejaar van 10 lesdagen. De cursus start in normale omstandigheden ieder jaar op.

 

 • Omschrijving van de opleiding:

  Met deze therapie wordt de totale mens behandeld via reflexzonetechnieken aan de voet.

  Wat maakt deze therapie zo speciaal in vergelijking met andere therapieën? Het gegeven dat 2 specifieke kenmerken de basis vormen waarop deze therapie is gestoeld:

  1. De holistische benadering van de patiënt, waarbij deze wordt gezien als één geheel en niet al seen verzameling van onderdelen.
  Naast de inwerking op het bewegingsapparaat, het neurovegetatieve - en het orgaansysteem, wordt verder gezocht naar verbanden tussen schijnbaar los van elkaar staande klachten. Tevens worden de TCM principes (traditionele Chinese Geneeskunde) toegepast alsook de principes uit de Indiase geneeskunde (de Chakraleer) en worden de diagnostische redeneringen van de Energetische geneeskunst (Indiase + Chinese + Westerse geneeskunde) gehanteerd bij het opsporen van te behandelen voetzones.

  2. De causale denkwijze, waarmee gestreefd wordt niet alleen symptomatisch te werken, maar bij elke klacht stapsgewijs in het oorzakelijke schema af te dalen. Ook hierbij worden de Energetische principes (de basis van de TCG en de Indiase geneeskunde) gerespecteerd. Alleen wanneer men de echte oorsprong van een klacht heeft gevonden, kan een doeltreffende behandeling worden gegeven.

  In het Westers geneeskundige onderzoeksprotocol verwart men immers veel te vaak de oorzaak van een klacht met de symptomen-uitlokkende factor(en).

  Beide pijlers zijn gestoeld op volgende TCG- opvatting:
  “Men is niet ziek omdat men een ziekte heeft, maar men heeft een ziekte omdat men ziek is”.

  De ervaring heeft geleerd dat het consequent doorvoeren van bovenstaande aspecten in de therapie kan leiden tot soms ongekende en onverwachte behandelresultaten, zelfs bij klachten of aandoeningen welke algemeen als niet of slechts gedeeltelijk behandelbaar worden beschouwd.

  De huidige voetreflexzonetherapie is gebaseerd op een eeuwenoude zonetherapiebehandeling met dezelfde geschiedkundige achtergrond als de Acupunctuur. Deze laatste heeft zich als sterke telg van de familie fors ontwikkeld en is dan ook veel populairder geworden.

  De basis is echter dezelfde:
  Altijd steunend op de Oosterse geneeskunde gaan we er van uit dat het fysieke of mentale gezondheidsprobleem bij de patiënt bijna altijd het gevolg is van een energetisch probleem dat de precursor is van de klachten.
  Heel vaak gaat het om:

  1.geparkeerde Emoties, welke een stagnatie van energie veroorzaken en op langere termijn een energiedeficiëntie en –insufficiëntie (Chinese geneeskunde of TCM)

  2. Gefixeerde Overtuigingen, welke na verloop van tijd Chakra-blokkades, - deficiënties of –insufficiënties kunnen veroorzaken. Deze verstoringen kunnen zowel energetische (TCM) en/of fysieke of psychische ziektebeelden doen ontstaan (Westerse geneeskunde).  De kennis van de voetreflexzonetherapie is gedurende honderden (lees: duizenden) jaren grotendeels mondeling (en manueel) overgeleverd, en pas in de 20e eeuw kritisch wetenschappelijk nagetrokken.
  Immers in het begin van de 20e eeuw ontdekt een Amerikaans arts William Fitzgerald de fantastische mogelijkheden van de 'ZONETHERAPY'. Na lang onderzoek weet hij deze Indiaanse volksgeneeskunde in een wetenschappelijk kleedje te steken, en publiceert hij al zijn resultaten. Ongeveer 65 jaar geleden maakte Hanne Marquardt kennis met deze therapie in Amerika. Zij bracht de therapie naar Oostenrijk en Duitsland. Haar grote verdienste is geweest dat zij de somatotopische zones op de voet heft geordend en in kaart gebracht.
  De uitgebreidheid en de lokalisatie van de zones is verrassend. De verdeling van de zones over de voet vertoont opmerkelijke overeenkomst met de spreiding over het lichaam en kunnen precies overgebracht worden met een schaal van 1/16.

  Energetische verstoringen en daaruit voortvloeiende organische storingen, blessures, pijnpunten of –zones en zelfs latente storingen en vatbaarheden zijn in precies anatomisch gelokaliseerde zones op de voet terug te vinden (diagnostisch aspect) en wat nóg belangrijker is: te behandelen (therapeutisch aspect).


  Praktisch:
  Een belasting in een voetreflexzone manifesteert zich mogelijks op 2 manieren:

  1. Een objectieve manier: de therapeut voelt verandering in het weefsel van de zone en/of neemt daar objectieve tekenen waar (pigmentatie, verdikking, roodheid etc)
  2. Een subjectieve manier: de patiënt ervaart pijn bij het betasten van een precieze zone. Dit kan gaan van een dof zeurende tot fel stekende pijn.

  De behandeling zelf bestaat uit het uitvoeren van lichte druk op de opgespoorde 'belaste' zones. De beïnvloeding van het lichaam via deze zones berust op neurologische wetmatigheden, welke verklarend zijn voor alle “microsystemen”.
  Er wordt namelijk een reflexketen in gang gezet; een reflexactiviteit waarbij actie op het ene punt reactie elders in het lichaam oproept. De reflexactiviteit is ooit empirisch vastgesteld en keer op keer reproduceerbaar. Vooral dit laatste rekent af met het idee, als zou het hier om toevalstreffers gaan.
  Als tijdens de behandeling de pijn in de zone op de voet afneemt neemt de pijn in het overeenkomstige gebied op het lichaam eveneens af en/of verbetert de functie in het overeenkomstige orgaan of lichaamsgebied. De reactie van het lichaam wordt vaak zowel door de arts, de therapeut als door de patiënt vastgesteld.

  Deze manier van werken geeft men niet enkel een bio-neurologische reactie op het fysieke orgaan of lichaamsdeel maar, nog belangrijker en causaler, ook een impuls op de “Zang Fu” –organen waardoor het effect een veel breder manifestatiegebied bereikt (o.a. emotioneel, mentaal.).
  Door precies gelokaliseerde Chakra-projectieplaatsen op de voet te gaan onderzoeken/behandelen heeft de Voetreflexoloog zelfs een harmoniserende invloed op het Bewustzijnsniveau.

  Aanvullend bevindt er zich een 40-tal specifieke Chinese acupunctuurpunten aan de voet met even specifieke applicatieregels en indicaties. Deze kunnen uiteraard worden geprikt (enkel door acupuncturisten) maar kunnen ook worden gemasseerd.

  Concreet:

  Een behandelsessie bestaat uit:

  1.Een uitgebreide anamnese, waarin naast de specifieke klachten, kennis wordt genomen van alle andere klachten, die eventueel een invloed kunnen hebben op het onderhouden van de klacht waarvoor de patiënt in behandeling komt. Nauwkeurige observatie van de patiënt en eventueel een bewegingsonderzoek geven dikwijls nog verduidelijking van het ziekteproces. Ook in de anamnese wordt rekening gehouden met de Oosterse principes van de TCG en de Veda.

  2.Palpaties, welke worden uitgevoerd eventueel over het lichaam, maar zeker aan de voeten, waar de belaste zones worden opgespoord en behandeld.

  3. Druktechnieken aan de voet  Doorgaans kan het resultaat van de behandeling direct aan het lichaam worden gecontroleerd.
  Duidelijke typische ‘reacties’ tijdens de behandeling, of tussen twee sessies, betekenen voor de kundige therapeut die ze interpreteert een waardemeter voor de efficiëntie van zijn therapie.

  Over het algemeen ligt de frequentie van behandeling lager dan bij andere therapievormen.

  Uit dit overzicht zal duidelijk zijn geworden dat het indicatiegebied voor behandeling via voetreflexzonetherapie bijzonder groot is, en toepasbaar bij zowel klachten van het bewegingsapparaat, organische klachten en functionele storingen als psychosomatische klachten. Contra-indicaties zijn heel beperkt.

  LESDAG 1:

  Inleiding: betekenis Voetreflextherapie
  Historiek
  Basisprincipes
  Algemene somatotopie
  Specifieke voetsomatotopie betreffende de hoofd- en halsorganen
  Algemene kalmerende handgrepen
  Demonstratie
  Praktijkoefeningen voor de cursisten

  LESDAG 2:

  Werking en functies van het Centraal Zenuwstelsel
  Lateralisatie van functies
  Conflictbeheersend gedrag
  Stressadaptatie
  Fysiologie van de snelle activatie
  Specifieke voetsomatotopie betreffende de Wervelzuil, de thorax en de Schoudergordel
  Demonstratie
  Praktijkoefeningen voor de cursisten

  LESDAG 3:

  Verschillen tussen de Westerse en de Oosterse geneeskundigeprincipes
  Basisprincipes van de Chinese Geneeskunde
  Perverse Energieën
  Specifieke voetsomatotopie betreffende de urinewegen, buik- en bekkenweefsel, bovenbeen en knie
  Demonstratie
  Praktijkoefeningen voor de cursisten

  LESDAG 4:

  De orgaanzielen
  Diepe pathologieën
  Drie-warmer functie of San Jiao
  Productie van Qi, Xue en Jin ye
  Specifieke voetsomatotopie betreffende de Ademhalingsorganen en het hart
  Demonstratie
  Praktijkoefeningen voor de cursisten

  LESDAG 5:

  TCG –principes
  Typologieën volgens TCG
  Specifieke voetsomatotopie betreffende het spijsverteringsstelsel
  Demonstratie
  Praktijkoefeningen voor de cursisten

  LESDAG 6:

  Verdere ziekteoorzaken in de TCG
  Specifieke voetacupunctuurpunten en hun indicaties
  Specifieke voetsomatotopie betreffende het lymfesysteem
  Demonstratie
  Praktijkoefeningen voor de cursisten

  LESDAG 7:

  Specifieke Chinese punten aan de voet
  Specifieke voetsomatotopie betreffende de endocriene klieren
  Demonstratie
  Praktijkoefeningen voor de cursisten

  LESDAG 8:

  Verdere ziekteoorzaken
  Specifieke Chinese punten aan de voet
  Praktijkgevallen
  Herhaling van de lokalisaties van de voetreflexzones
  Herhaling demonstraties en oefeningen op verzoek

  LESDAG 9 EN 10:

  Verdere ziekteoorzaken
  Herhaling demonstraties op verzoek
  Herhalingsoefeningen op verzoek

 • Lesgevers:
  JP Rooms

 • Lesuren:
  vrijdag van 13u30 tot 18u00
  zaterdag van 9u00 tot 17u00
 • Toelatingsvoorwaarden:
  Open voor iedereen.
  Indien men geen voorkennis heeft van TCM, moet de initiatiedag gevolgd worden.
 • Prijs: 1200 €
  Minimum aantal deelnemers is 10
 • Algemene info Lees hier alles over de algemene info ivm. de cursussen.

 • Erkenning:
  Deze cursus van OTCG wordt erkend door de meeste beroepsverenigingen in België en Nederland.

Lesdata:
 • 18/10/2019
 • 19/10/2019
 • 22/11/2019
 • 23/11/2019
 • 13/12/2019
 • 14/12/2019
 • 24/01/2020
 • 25/01/2020
 • 06/03/2020
 • 07/03/2020
 • 08/05/2020
 • 09/05/2020
Terug