Cursusaanbod

Cursusaanbod > Cardio-acupunctuur >
Cardio-acupunctuur

Meer dan ooit is het noodzakelijk om via een holistische wijze te kijken naar hart-en vaatziekten.
Het hart kan de dag van vandaag niet meer als geïsoleerd orgaan gezien en behandeld worden!

Hart-en vaatziekten staan boven aan de lijst als doodsoorzaak in onze Westerse maatschappij, vooral bij vrouwen in en na de menopauze. Als acupuncturist hebben we hier een belangrijke taak.


In deze cursus wil ik mijn specifieke jarenlange ervaring en kennis opgedaan in een gecombineerde Westerse cardiologiekliniek en acupunctuurpraktijk ontsluiten via een reis door alle lagen van het hart. De diverse hartaandoeningen komen aan bod en worden zowel westers als oosters ontleed, bestudeerd en behandeld. Iedere hartaandoening wordt vertaald naar TCM diagnose en behandeling.


Door het finetunen van de acupunctuurbehandeling wordt het meest optimale resultaat behaald. Naast de fysieke, energetische en emotionele aspecten van de verschillende hartaandoeningen, biedt ik tevens een gedegen theoretisch kader, alsook de nodige richtlijnen voor het verantwoord en veilig toepassen van acupunctuur bij cardiologische patiënten. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van cases.


Indicatiegebieden voor cardio-acupunctuur binnen de acupunctuurpraktijk:
• Primair bij atypische thoracale klachten
• Primair bij het verminderen van stress en harmoniseren van emoties, grootste oorzaak van hartaandoeningen
• Primair, samen met voedingsadvies bij hypercholesterolemie
• Primair of aanvullend bij hypertensie
• Ondersteunend na hartinfarct
• Ondersteunend na interventie, dotter- of bypass operatie
• Aanvullend bij hartfalen (energie verbeteren, depressie en angststoornissen verminderen)
• Primair of aanvullend bij ritmestoornissen
• Ondersteunend bij klepgebreken
• Preventie, de troef van de acupunctuur

Programma:
Eerste 3 cursusdagen:
• Coronarialijden, Angina Pectoris, Hypercholesterolemie
• Hypertensie, Hartfalen
• Ritmestoornissen, Klepgebreken
Tijdens deze 3 dagen komen aan bod:
• Anatomie, fysiologie, pathologie in relatie tot het hart
• TCM filosofie, meridiaan theorie, substanties, TCM syndromen in relatie tot het hart en de verschillende hartaandoeningen
• Oorzaken en diagnose van hartaandoeningen via de TCM diagnostische principes
• Behandeling van hartaandoeningen via een holistische benadering: acupunctuur als complementaire of primaire behandeling, rode vlaggen.
• Bespreken van wetenschappelijk onderzoek op gebied van acupunctuur en hartklachten
• Bespreken van cases met TCM diagnose, behandelplan en puntenkeuze, sommige cases geïllustreerd met ECG’s en/of echo’s vóór en na de acupunctuurbehandeling.

Tijdens de vierde cursusdag ga ik dieper in op de Shen stoornissen in relatie tot het hart:
• een reis door diepere lagen van het hart en het ontdekken van de wisselwerking tussen emotie en het hart.
• Ook komt de relatie therapeut-patiënt aan bod en hoe we met ons hart kunnen leren behandelen.

 

Lesgever: Marie-Lore Buidin


Toelatingsvoorwaarden:
-basiskennis Traditionele Chinese Geneeskunde.
-cursisten zonder basiskennis TCG dienen de Initiatiedag te volgen (zie cursusaanbod voor meer info)
-aanbevolen voor acupuncturisten!

Prijs: 560€
Minimum aantal deelnemers is 10

Lesuren:
vrijdag: van 13u30 tot 18u00
zaterdag: van 9u00 tot 17u00


Algemene info:

Lees hier alles over de algemene info ivm. de cursussen.

Erkenning:
Deze cursus van OTCG wordt erkend door de meeste beroepsverenigingen in België en Nederland.

Lesdata:
  • 15/03/2019
  • 16/03/2019
  • 29/03/2019
  • 30/03/2019
Terug