PGAC 2 2022-2023

Wanneer:03/12 09:00 - 17:00
Docent:Rik De Lil
Opmerking:
Omschrijving van de opleiding:
Bij de opleiding acupunctuur staat de praktijkervaring centraal. OTCG levert acupuncturisten af die in het werkveld zowel praktisch als theoretisch vakkundig geschoold zijn.

Nog voor onze jaartelling begon, werd in China reeds lang de acupunctuur toegepast om allerlei ziekten en kwalen te bestrijden. En met succes !Al deze bevindingen werden zorgvuldig opgeschreven, zodat een enorme kennis werd bijeenvergaard zonder al het technisch vernuft waarover men heden ten dage kan beschikken. De acupuncturist maakt nog steeds gebruik van deze eeuwenoude kennis, getoetst aan een jarenlange ervaring.De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent de Traditionele Chinese Geneeskunde als een etnische geneeskunde, volwaardig aan de moderne Westerse geneeskunde.

PGAC1 = zie B - Basisjaar.
PGAC2 en PGAC3
Pathologie : uitdieping

Algemene principes en methodes van een acupunctuurbehandeling

Acupunctuurprescriptie (puntenselectie; energetische functies punten; puntencombinaties)
Oefeningen en praktijk
Neurologische aandoeningen
Respiratoire aandoeningen
Urologische & gynaecologische aandoeningen
Gastro-intestinale aandoeningen
Dermatologische aandoeningen
Aandoeningen van neus, keel en oren
Musculo-skeletale aandoeningen
Kinderziekten
Infectieuze aandoeningen
Mentale aandoeningen
Praktische oefeningen, handvaardigheid en verslaggeving


Literatuur, begeleiding & discussie eindwerk
•Discussie & begeleiding eindwerk en begrippen wetenschappelijk onderzoek (methodiek)

Documentatie & studiebezoek
•Informatie & documentatie in de bibliotheek voor Chinese geneeswijzen (enig in België) en door de studenten ook te raadplegen via homecomputer
•Mogelijkheid tot studiebezoek, binnen- en/of buitenland