Basisjaar: De Fundamenten van de Chinese geneeswijzen 2022-2023

Wanneer:10/12 09:00 - 17:00
Docent:Marleen Vandewalle en Tim Mallants
Opmerking:
Omschrijving van de opleiding:
Opleidingsonderdeel 1 : Basisconcepten van de Chinese Geneeswijzen ( 4 lesdagen)

In deze module van drie lesdagen worden de basisconcepten van de Chinese Geneeswijzen uitgelegd.
 • Beginnende met de klassieke standaardwerken vanuit de oudheid wordt summier de geschiedenis geschetst van de klassieke traditionele Chinese Geneeswijzen. 
 • Daarop aansluitend de grote fundamenten en basisconcepten van de Chinese Geneeswijzen: wat yin en yang betekent, de filosofische achtergrond ervan en zijn toepassing in de Chinese Geneeswijzen. 
 • Het mechanisme van de vijf elementen, filosofisch en verder toegepast in de Chinese Geneeswijzen.  
 • Verder het fascinerend en uniek concept van het meridianensysteem (jing luo) in zijn totaliteit. Zonder dat de individuele acupunctuurpunten bestudeerd worden, wordt het meridiaan concept in zijn totaliteit uitgelegd. Het is het toekomstig werkgebied van vooral de acupuncturist, tuinatherapeut en qi gong therapeut, maar ook zinvol voor de Chinese diëtetiek en Chinese kruidengeneeskunde.  
 • Beginnende verkenning van de ‘vitale substanties’: Wat is precies het begrip qi of energie. Hoe bekijkt de Chinese geneeskunde het bloed, de lichaamsvloeistoffen. En ook enkele belangrijke boeiende concepten zoals de shen en de jing.
 • Last but not least worden systematisch de functies van de verschillende organen en ingewanden (zang fu) beschreven. Wat is een lever in de Chinese Geneeskunde, het hart, de nieren enzovoort. Dit is een heel andere invalshoek dan wat er klassiek in de westerse geneeskunde onder verstaan wordt. Het geeft een heel ander perspectief om over ziekte en gezondheid na te denken.
 • Van alle onderdelen is er een uitgebreide cursus beschikbaar in het nederlands
Opleidingsonderdeel 2 : De energetica van het meridiaansysteem en de individuele acupunctuurpunten ( 6 lesdagen)
 •  In opleidingsonderdeel 1 worden de meridianen in hun totaliteit bestudeerd. In deze module wordt er in de diepte gewerkt. Elk orgaan en ingewand (zang fu) heeft zijn eigen meridiaan. In deze module bestuderen we het uitwendig en inwendig verloop van elke meridiaan apart. Er wordt dieper bestudeerd wat de energetische krachten zijn van elke meridiaan. Zijn typisch Chinese naamgeving suggereert dat elke meridiaan een bepaald energetisch niveau bespeelt. (tai yang, shao yang, yang ming, tai yin, shao yin, jue yin). Verder wordt er veel aandacht besteed aan elk individueel acupunctuurpunt: de naam, de lokalisatie, de natuur, en zijn energetica. Het lokaliseren van de acupunctuurpunten wordt bij elkaar ingeoefend, met begeleiding van docenten.
 • Met deze informatie kunnen we acupunctuurpunten in bepaalde groepen onderbrengen en ze ‘classificeren’.
 • Ook de extra-acupunctuur punten en de extra meridianen horen thuis in deze module.
 • Er is een uitgebreide cursus beschikbaar met afbeeldingen van alle acupunctuurpunten en meridianen in het nederlands
Opleidingsonderdeel 3 : Etiologie en het methodologisch onderzoek (3 lesdagen)
 • In deze module wordt de etiologie van de ziektes onderwezen, met vooral aandacht voor de emoties in het ontstaan van ziektes
 • Welke middelen hebben we om op een snelle manier inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van de patiënt. Welke vragen zijn belangrijk, hoe kunnen we via typologie, opvallende kenmerken, observatie enzovoort de energetische toestand van de patiënt inschatten.
 • Tong – en polsobservatie is een klassiek item in de Chinese Geneeswijzen, en wordt ruim bestudeerd
 • De 8 principes systematiseren het geheel
 • Ook van dit opleidingsonderdeel uitgebreide cursusteksten in het nederlands.
Opleidingsonderdeel 4 : Patroondifferentiatie (7 lesdagen)
 • In deze module worden systematisch de mogelijke pathologische patronen beschreven en dit volgens een bepaald item. We noemen dit ‘patroondifferentiatie’.De patroondifferentiatie van de organen en ingewanden (zangfu) is het ruimste gedeelte in deze module, en is de fine fleur van de Chinese Geneeskunde. Aan de hand van symptomen slaagt de student er in om een patroondifferentiatie te formuleren. (bijvoorbeeld : ‘opstijgende lever yang’) Hiervoor kent hij een behandelingsprincipe, weet hij welke acupunctuurpunten dit kunnen realiseren, en bovendien weet hij deze punten liggen op het lichaam.
 • De patroondifferentiatie van vitale substanties loopt als een rode draad door het geheel.
 • De patroondifferentiatie volgens de meridianen en de vijf elementen is een andere invalshoek.
 • De patroondifferentiatie van de 6 niveaus, 4 divisies, en de driewarmer is erg klassiek, en graaft in de fundamenten van grote Chinese klassiekers.
 • Deze module wordt afgesloten met een interactieve les rond de gecombineerde zangfu patronen aan de hand van eenvoudige cases. We zouden dit ook kunnen omschrijven als eindtermen van PGAC 1: symptomen worden geïnterpreteerd, in één of meerdere patronen samengevat, en er wordt besproken welke acupunctuurpunten, en combinatie van punten het effectiefst zijn.
 • Uitgebreide cursus beschikbaar.