Cursusaanbod

Cursusaanbod > Dierenacupunctuur >
Dierenacupunctuur

Dierenacupunctuur

Studieduur:
Een éénjarige opleiding van 22 studiedagen met vier grote opleidingsonderdelen. Zie verder


Toelatingsvoorwaarden:
Voor dierenartsen, medisch geschoolden, (verpleging, kine, arts, vroedkunde), acupuncturisten, osteopaten. Acupuncturisten worden vrijgesteld van opleidingsonderdeel 1 en 2.


Doel:
Mensen opleiden tot dierenacupuncturist met een stevige theoretische basis en acupunctuur vaardigheden voor dieren.

Programma:
Opleidingsonderdeel één: de fundamenten van de Chinese Geneeskunde (vier dagen)

De fundamentele concepten die aan de grondslag liggen van de Chinese Geneeskunde komen hier aanbod: yin en yang, de vijf elementen, de vitale substanties zoals qi en bloed, het allesomvattend meridiaanconcept, de 8 regels, de functies van de organen. Bij de functies van de organen worden de belangrijkste pathologische patronen besproken. Zoals bv. lever qi stagnatie, deficiëntie nier yin enzovoort. Deze concepten zijn belangrijk voor de humane acupunctuur, maar evenzeer voor dieren, erg interessant en verruimend voor ons inzicht over ziekte en gezondheid.

 

Opleidingsonderdeel twee: de meridiaanstudie en de studie en lokalisatie van de acupunctuurpunten met beginnende diagnostische palpatie. (6 dagen)

Het meridiaansysteem is het werkveld van de dierenacupuncturist met zijn therapeutische en diagnostische mogelijkheden. Het blijft een fascinerend concept, duizenden jaren oud, een overkoepelend systeem dat leven mogelijk maakt en alle lichaamsdelen van mens en dier tot één functionerend levend geheel maakt. Alle specialisten in de dierenacupunctuur zijn het erover eens dat het nodig is eerst de meridianen bij de mens te bestuderen, zodat die daarna op elk dier kunnen getransponeerd worden. De basis is dus het menselijk meridiaansysteem, dat in deze module ruim gedoceerd wordt en praktisch ingeoefend.

De lokalisatie van de acupunctuurpunten krijgt speciale aandacht. Veel aandacht voor de speciale gevoeligheid van deze punten met praktische palpatie en zijn krachtige effecten op organen en ingewanden en zijn diagnostische waarde. In de volgende module wordt dit meer gespecifieerd voor vooral hond, kat en paard. Vooral de grote groepen punten , zoals de 5 shu punten, krijgen specifieke aandacht.

Opleidingsonderdeel drie: specifieke studie van de acupunctuurpunten van hond en paard en praktijk (4 dagen) en priktechnieken

In dit onderdeel komt de theoretische en vooral ook de praktische studie aan bod van de acupunctuurpunten van hond en paard. Belangrijk dat dit op echte patiënten gebeurt en dat de eerste priktechnieken aangeleerd worden.

Opleidingsonderdeel vier: de pathologie bij vooral hond, paard, kat met als referentie de differentiatie volgens de traditionele Chinese Geneeskunde (6 dagen) + 2 extra stage dagen

Met het referentiekader van de vorige inzichten worden de meest voorkomende pathologieën bij hond , paard, kat… bestudeerd.
• Vermits musculoskeletale aandoeningen in de praktijk het meest voorkomen, wordt hier ruim aandacht aan besteed. (twee weekenden, vnl. hond en paard).
• Een volgende belangrijke pathologie zijn de respiratoire en cardio-vasculaire aandoeningen. Ook deze worden ruim besproken.
• Als laatste blok komen de gastro-intestinale, gynaecologische en urologische aandoeningen aan bod.
Pijn is een file rouge bij al deze aandoeningen, waar acupunctuur dikwijls een interessante verzachter is.

 

Eindtermen:
Na deze opleiding is de student in staat symptomen samen te vatten in een traditioneel Chinees patroon, zoals bv. lever qi stagnatie, kent hij enkele punten om dit te behandelen, weet hij die punten liggen en kan hij deze punten met naalden en andere technieken (massage, moxa…) behandelen.


Prijs:
Veterinaire acupunctuur = 2100€
Vrijstelling OLOD 1 + 2 = -900€
Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.

Lesuren:
vrijdag 10u00 tot 18u00
zaterdag 9u00 tot 17u00


Lesgevers:
Tjeu Aquarius, Ellen Clessens, Winnie Meeremans, Geert Adrianssens, Steffi Van der Laarse.

Algemene info:
Lees hier alles over de algemene info ivm. de cursussen.

 

Lesdata:
OLOD 1: de basisconcepten van de TCM: geschiedenis, yin en yang, de vijf elementen, de vitale substanties, het jingluo systeem algemeen en zijn naamgeving, de functies van de zang fu


Vrijdag 6.10.2017:
Zaterdag 7.10.2017:
Vrijdag 13.10.2017
Zaterdag 14.10.2017

OLOD 2: puntencategorieën, 5 shu punten, cun, de meridiaanstudie bij de humane met verloop van de meridianen, inwendige, uitwendige baan, bespreking van deze meridiaan algemeen, puntenlokalisatie.

Vrijdag 24.11.2017
Zaterdag 25.11.2017
Vrijdag 1.12.2017
Zaterdag 2.12.2017
Vrijdag 15.12.2017
Zaterdag 16.12.2017

OLOD 3: PUNTEN HOND EN PAARD

Vrijdag 19.01.2018
Zaterdag 20.01.2018
Vrijdag 9.03.2018:
Zaterdag 10.03.2018

OLOD 4: DIFFERENTIATIE ZIEKTE, BEHANDELINGSPLAN, ACUPUNCTUURPUNTEN

Vrijdag 23.03.2018 Cardiovasculair en respiratoir
Zaterdag 24.03.2018

Vrijdag 20.04.2018 Musculoskeletaal en neurologie
Zaterdag 21.04.2018

Vrijdag 4.05.2018 Gastrointestinaal en urologisch
Zaterdag 5.05.2018

STAGE

Vrijdag 25.05.2018 Stage hond
Zaterdag 26.05.2018 Stage Paard in manege

Lesdata:
 • 06/10/2017
 • 07/10/2017
 • 13/10/2017
 • 14/10/2017
 • 24/11/2017
 • 25/11/2017
 • 01/12/2017
 • 02/12/2017
 • 15/12/2017
 • 16/12/2017
 • 19/01/2018
 • 20/01/2018
 • 09/03/2018
 • 10/03/2018
 • 23/03/2018
 • 24/03/2018
 • 20/04/2018
 • 21/04/2018
 • 04/05/2018
 • 05/05/2018
 • 25/05/2018
 • 26/05/2018
Terug