Cursusaanbod

Cursusaanbod > Dierenacupunctuur >

Dierenacupunctuur

Dierenacupunctuur

Studieduur:
Een éénjarige opleiding van 16 studiedagen met drie grote opleidingsonderdelen. Zie verder

16 lesdagen


Toelatingsvoorwaarden:
Voor dierenartsen, medisch geschoolden, (verpleging, kine, arts, vroedkunde), acupuncturisten, osteopaten


Doel:
Mensen opleiden tot dierenacupuncturist met een stevige theoretische basis en acupunctuur vaardigheden voor dieren.

Programma:
Opleidingsonderdeel één: de fundamenten van de Chinese Geneeskunde (vier dagen)

De fundamentele concepten die aan de grondslag liggen van de Chinese Geneeskunde komen hier aanbod: yin en yang, de vijf elementen, de vitale substanties zoals qi en bloed, het allesomvattend meridiaanconcept, de 8 regels, de functies van de organen. Bij de functies van de organen worden de belangrijkste pathologische patronen besproken. Zoals bv. lever qi stagnaite, deficiëntie nier yin enzovoort. Deze concepten zijn belangrijk voor de humane acupunctuur, maar evenzeer voor dieren, erg interessant en verruimend voor ons inzicht over ziekte en gezondheid.

 

Opleidingsonderdeel twee: de meridiaanstudie en de studie en lokalisatie van de acupunctuurpunten met beginnende diagnostische palpatie.

Het meridiaansysteem is het werkveld van de acupuncturist met zijn therapeutische en diagnostische mogelijkheden. Het blijft een fascinerend concept, duizenden jaren oud, een overkoepelend systeem dat leven mogelijk maakt en alle lichaamsdelen tot één functionerend levend geheel maakt. De acupunctuurpunten zijn speciale plaatsen in dit circuit met het potentieel van krachtige effecten op organen en ingewanden. Eveneens zal de gevoeligheid hiervan diagnostische inzichten geven. Verschillende dieren (paard, hond, kat…) komen aan bod. Ook de anamnese, tong, pols komen in deze module aan bod.

 

Belangrijk: Meridiaanstudie is een never ending story. Palpatie van meridianen, het ‘ontdekken’ van punten, de dynamiek van al de banen tot een uiteindelijk geheel. Voor kandidaten die zich hierin gedurende de opleiding dierenacupunctur verder willen verdiepen bestaat de mogelijkheid om tijdens de dierenacupunctuur opleiding opleidingsonderdeel 2 van het BASISjaar te volgen, waar al de meridianen en meridaanpunten van de humane acupunctuur bestudeerd worden met praktijk op elkaar. Dit is een aanrader, omdat het zoeken van de meridianen en acupunctuurpunten bij dieren een projectie is van het humane acupunctuurstelsel. (6dagen)

Opleidingsonderdeel drie: de pathologie en patroondifferentiatie

  Met het referentiekader van de vorige inzichten worden de meest voorkomende pathologieën bij hond , paard, kat… bestudeerd.
• Vermits musculoskeletale aandoeningen in de praktijk het meest voorkomen, wordt hier ruim aandacht aan besteed. (twee weekenden, vnl. hond en paard).
• Een volgende belangrijke pathologie zijn de respiratoire en cardio-vasculaire aandoeningen. Ook deze worden ruim besproken.
• Als laatste blok komen de gastro-intestinale, gynaecologische en urologische aandoeningen aan bod.
Pijn is een file rouge bij al deze aandoeningen, waar acupunctuur dikwijls een interessante verzachter is.
• Andere items , zoals bij huidaandoeningen, gedrag … komen aan bod in ‘nascholingsmodules’.

Eindtermen:
Na deze opleiding is de student in staat symptomen samen te vatten in een traditioneel Chinees patroon, zoals bv. lever qi stagnatie, kent hij enkele punten om dit te behandelen, weet hij die punten liggen en kan hij deze punten met naalden en andere technieken (massage, moxa…) behandelen.


Prijs:
Veterinaire acupunctuur = 1700€
Voor kandidaten die module twee van de BASIS volgen: het meridiaansysteem 450 €
Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.

Lesuren:
vrijdag 13u30 tot 18u00
zaterdag 9u00 tot 17u00


Lesgevers:
Tjeu Aquarius, Ellen Clessens, Stefan Alen, Winnie Meeremans, Geert Adrianssens

Algemene info:
Lees hier alles over de algemene info ivm. de cursussen.

Lesdata:
 • 21/10/2016
 • 22/10/2016
 • 25/11/2016
 • 26/11/2016
 • 09/12/2016
 • 10/12/2016
 • 20/01/2017
 • 21/01/2017
 • 17/02/2017
 • 18/02/2017
 • 17/03/2017
 • 18/03/2017
 • 28/04/2017
 • 29/04/2017
 • 19/05/2017
 • 20/05/2017
 • 23/06/2017
Terug