Cursusaanbod

Cursusaanbod > Chakra's in de voetreflexologie >
Chakra's in de voetreflexologie
Chakra’s in de Voetreflexologie.

De theorie van de chakra’ s sluit het beste aan bij het ideeëngoed van de Kundalini Yoga. Deze geeft een uitvoerige beschrijving van de chakra’s en hun functies zodanig dat disfunctie en de pathologische consequenties daarvan kunnen worden afgeleid.

Men gaat uit van het paradigma dat de natuur, inclusief de mens, een product is van Universeel Bewustzijn. Dit is het Kosmisch Bewustzijn dat nog geen vorm en functie heeft aangenomen. Dit Collectief Bewustzijn transformeert zich in de veelvormige werkelijkheid en maakt alzo een overgang van ongedefinieerd naar gedefinieerd Bewustzijn. De chakra’s spelen daarbij een cruciale rol. Ze fungeren als transformatie-centra. Elk chakra is daarbij verantwoordelijk voor een specifiek deel van het lichaam als bouwwerk, alsook voor een deel van de lichaamsfuncties en psyche.

Chakra’s zijn onlosmakelijk verbonden aan gedachten en overtuigingen waarmee de mens in het leven staat. Ze kunnen harmonisch zijn in hun zeer belangrijke transformerende functie, maar kunnen eveneens blokkeren of insufficiënt worden. Dit manifesteert zich altijd in functionele, organische en/of psychische klachten.Chakra’s zijn te beschouwen als de motor achter de Yinorganen (de energie-organen welke rechtstreeks gekoppeld zijn aan emoties en op hun beurt dan weer de aanstuurmotor zijn van alle fysieke organen, weefsels en functies) en hebben een dus nog causalere betekenis dan deze laatsten.
Net zoals alle menselijke organen en weefsels zijn de chakra’s en de yinorganen in de voet reflectorisch terug te vinden op heel precies bepaalde plaatsen.

Voor de Voetreflexoloog die geen genoegen neemt met symptoombestrijding maar zijn patiënt daadwerkelijk wilt helpen om de diepste oorzaak van zijn klachten op te sporen en aan te pakken, is kennis van de chakra’s en hun lokalisatie op de voet een ontegensprekelijk noodzakelijke aanvulling van het kennisrepertorium en een onontbeerlijke nascholing.


Docent: JP Rooms

Prijs: 250€

Toelatingsvoorwaarden:

iedereen

Erkenning:
Deze cursus van OTCG wordt erkend door de meeste beroepsverenigingen in België en Nederland.

Algemene info:
Lees hier alles over de algemene info ivm. de cursussen.
Lesdata:
  • 10/03/2017
  • 11/03/2017
Terug